Dùng phụ kiện MFi của Apple
giúp an toàn và bền lâu cho thiết bị

MFi - Made for iPhone

Jack 3.5mm
Đầu chuyển
  • Đầu chuyển
  • Cáp chuyển
  • Tai nghe

Thông tin hay