Phonemax Là thương hiệu của công ty công nghệ điện từ Thâm Quyến Fumax Co., Ltd. Chuyên sản xuất và xử lý cáp dữ liệu và các sản phẩm khác, đồng thời có một hệ thống quản lý chất lượng khoa học và hoàn chỉnh. Tính toàn vẹn, sức mạnh và chất lượng sản phẩm của Công ty TNHH Công nghệ Điện tử Fumax Thâm Quyến đã được ngành công nghiệp công nhận hơn 10 năm qua.

Hiển thị tất cả 3 kết quả